Doktorand inom maskininlärning av realtidssystem

KTH Royal Institute of Technology
Posted on

Type

Other jobs

Projektbeskrivning Doktorandpositionen fokuserar på grundläggande forskning inom kombinationen av programmering/modelleringsspråk, kompilatorer och maskininlärning. Särskilt fokus är på algoritmer och blandningen av teoretiska och praktiska utmaningar inom differentierbar probabilistisk programmering, förstärkningsinlärning (reinforcement learning) och realtidssystem. Ett av projekten involverar forskningsutmaningen att låta en fysisk robot lära sig själv att stå upp och gå med hjälp av maskininlärningsalgoritmer. Doktoranden kommer att arbeta i nära samarbete med forskargrupper på KTH i Digital Futures-projektet Data-Limited Learning of Complex Dynamical Systems, men även vara involverad i andra projekt. Doktoranden är anställd vid KTH i Kista, vid institutionen för datavetenskap och är en del av forskargruppen som leds av lektor och docent (Associate Professor) David Broman. Vid sidan av forskarstudierna förväntas studenten arbeta upp till 20% av arbetstiden med andra arbetsuppgifter inom avdelningen, som exempelvis undervisning. Forskarutbildningsämne: Informations- och kommunikationsteknik Handledning: Doktoranden kommer att handledas av lektor och docent David Broman. Vi erbjuder - Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer - En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner. - Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö. - En öppen forskningsmiljö där doktoranden kommer att ha möjlighet att utforska forskningsområdena individuellt och i nära samarbete med erfarna forskare inom fältet. Behörighet för antagning För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet: - avlagt en examen på avancerad nivå, - fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller - på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här. Urval För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att: - självständigt driva sitt arbete framåt, - kunna samarbeta med andra, - ha ett professionellt förhållningssätt och - analysera och arbeta med komplexa frågor. - påvisa mycket god kunskap inom datavetenskap och matematik (t.ex. erfarenhet inom statistik, maskininlärning, kompilatorer, optimering, algoritmer eller programmeringsspråk) - kommunicera i engelska, både skriftligt och muntligt. Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper. Målexamen: Doktorsexamen Information om antagning och anställning Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget Fackliga representanter Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida. Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår) Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida. Ansökan Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). Ansökan ska ha följande innehåll - CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper. - Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor) - Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. - Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten Övrigt Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Categories: Doktorand.

More Information

Posted on

Type

Other jobs

Kista%2C%20Sweden

Kista , Sweden